Ulv igen

ULVEN KOMMER

Canis Lupus - den grå ulv er her igen

Danmark har igen ulve i naturen

Norsk ulv fotograferet af mig selv.

Ulven er igen løs i Jyllland. Siden 1813, hvor den sidste ulv officielt blev skudt syd for Skive, har der ikke være ulve i den danske natur. Det er der nu igen. De første ulve blev set i 2008 nær den dansk-tyske grænse og siden 2012 er det gået stærkt. En ulv blev set og fotograferet i Thy. Den blev senere fundet død og en DNA analyse fastslog at der var tale om en ulv. Siden er der blevet observeret ulv ved Ringkøbing og nu i midtjylland. I midtjylland er der således blevet fotograferet en ulv af et opsat vildtkamera, så det er nu sikkert at der igen er ulve i den Danske natur.

 

De ulve vi har, er vandret ind fra Tyskland eller Polen. Det bliver spændende at se om de begynder at yngle i Danmark. Da jeg selv bor i midtjylland i et potentielt kerneområde for ynglende ulve, er det selvfølgelig med stor interesse at jeg følger udviklingen. Den har efterladt sig spor som er her den dag idag.

 

 

Følger ulven vildsvinet

 

Vildsvinet er også vandret ind i Danmark fra Tyskland, og der bliver nu skudt omkring 200 vildsvin om året. Ulven vil også gerne spise vildsvin, hvis der er plads til vildsvin, er der også plads til ulve. Det er interessant at der er bortskydningspligt på vildsvinet, mens ulven er total fredet.

 

Bæveren er også i fremgang i Danmark, men det er fordi den blev genudsat i Klosterheden i 1999. Så blev 14 dyr udsat i Nordsjælland i 2009 og 2010. Mon ikke ulven også gerne vil spise dem.

 

Hvor mange ulve i Danmark

En ulv lever i en flok på cirka 10 dyr. Det er kun alfa hannaen og alfa hunnen der parrer sig. Det skønnes at der er plads og føde nok til cirka 80 ulve som lever i flok, og cirka 20 som strejfer.

 

I Tyskland har målinger vist at ulvene primært spiser rådyr. Dog er cirka 1 procent af føden tamdyr, og det kan godt give problemer. En stemningsmåling viser at cirka en trediedel af befolkningen ikke vil have ulve i naturen, og to trediedele er positivt stemte for ulve i naturen.

Følg med

Jeg hedder Claus og bor i midtjylland ikke særligt langt fra et potentielt kerneområde for ynglende danske ulve. Jeg er spændt på om vi kan møde ulven i den danske natur igen, og hvilke følger det kan få. Derfor denne hjemmeside.

 

Ulven Kommer, 2013

Ulve Fakta

Danmarks Største Rovdyr

 

Højde: op til 1 meter

Længde: 1 til 1,5 meter

Vægt: 20 til 60 kg

 

 

Følg ulvene her